Rurouni Kenshin – Key Frame

Samurai X, Rurouni Kenshin, Kyoto Inferno

Samurai bodyguardSamurai bodyguardSamurai bodyguard

  • Samurai X, Rurouni Kenshin, Kyoto Inferno, Himura